Podmienky prenájmu

Informácie a poučenie o získavaní a spracovaní osobných údajov

Zmluva o prenájme motorového vozidla

Ďalšie služby od spoločnosti FIDO

Stavebné práce

Hodinový manžel

Handmade by Fido, s.r.o.

http://www.fido.sk

Kontakt

Tel. číslo: +421950598859

Mukačevská 15 

080 01 Prešov 

Slovenská republika 

2021 Content copyright Fidotrans. Web by Zullu.sk